Úspešná spolupráca s architektmi a bytovými dizajnérmi. Realizácie interiérov nájdete v sekcii galéria.

V i e r a  H e n c z e o v á     interior designer

M a r t i n a   K o v á č i k o v á    Ing.   interior architecture & design

e n t i t y    interior architecture & design

L a d i s l a v  B a r t k o    Mgr.art. architekt

K r i s t í n a   Š v e n d o v á    interior designer